הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

אודם - 160129

אודםodem
מספר סימן160129Trademark No.
תאריך הגשה24/10/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
חנות למתנות, אביזרי פופ, פנאי ואופנה, הנכללים בסוג 35.Gifts, pop accessories, leisure and fashion shop, included in class 35.
בעליםOwners
אודם פופ-שופ בע"מOdem Pop-Shop Ltd.
קיבוץ גלויות 32, תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב בר-צבי, עו"דJacob Bar-Zvi, Adv.
מגדל משה אביב, קומה 42 רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower, 42 Floor 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
05/08/2003קובל
31/12/2003קובל01/12/2003
14/04/2004רישום01/05/2004
30/10/2012אי תשלום חידוש31/10/2012
28/04/2013נמחק מסיבת אי תשלום חידוש30/04/2013