הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

אגריפס פיצה בר - 238069

אגריפס פיצה בר
מספר סימן238069Trademark No.
תאריך הגשה18/05/2011Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; דברי מאפה- פיצה ; הנכללים כולם בסוג 30Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice;baked goods-pizza ; all included in class 30
בעליםOwners
בסד א.ש.ד. יזמות בע"מBSD A.S.D. Enterprise Ltd
רח' אגריפס 78, ירושלים, ישראל78 Agripas St, Jerusalem, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד תדהר ששוןTidhar Sasson, Adv
רח' יפו 97, ת.ד. 28006, ירושלים, 91280, ישראל97 Jaffa St, P.O.B. 28006, Jerusalem, 91280, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
29/08/2012נמחק - הוזנח